คนไทยแห่ใช้โซเชี่ยลมีเดียเติบโตสูงสุด 151% อินสตาร์แกรมเติบโตอันดับหนึ่ง

คนไทยแห่ใช้โซเชี่ยลมีเดียเติบโตสูงสุด 151%  อินสตาร์แกรมเติบโตอันดับหนึ่ง พบคนไทยถ่ายรูปอัพโหลดสูงสุดปีละ 70 ล้านภาพ ยูทูป (Youtube) เติบโตอันดับสอง พบคนไทยอัพโหลดวีดีโอ 5.3 ล้านวีดีโอ ส่วนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เติบโตต่อเนื่อง และผู้หญิงใช้โซเชี่ยลมีเดียมากว่าผู้ชาย สุวรรณภูมิเป็นสถานที่มีคนเช็กอินมากที่สุดในไทย มือถือกลายเป็นช่องทางหลักของการเข้าถึงโซเชี่ยลมีเดียของคนไทย การเติบโตของ 3G เป็นตัวพลักดันโซเชี่ยลมีเดียเติบโต โดยข้อมูลจากงาน Thailand Zocial Award 2013 Continue reading “คนไทยแห่ใช้โซเชี่ยลมีเดียเติบโตสูงสุด 151% อินสตาร์แกรมเติบโตอันดับหนึ่ง”

Thai people flock to social media, gaining 151% growth rate. Instagram becomes the winner

Thai people are crazy about social media, driving a growth rate of 151%.  Instagram emerged as the winning social media with Thais uploading 70 million photos per year.  Youtube came in second with 5.3 million videos uploaded. Facebook and Twitter remained the strong social media channels with steady growth and it is found that women tend to use social media more than men. As for top location, Suwannabhumi airport is the most frequent check-in location on the social media. Mobile devices have become the main access to social media and the development of 3G technology also contributes to social media growth.

Continue reading “Thai people flock to social media, gaining 151% growth rate. Instagram becomes the winner”