เจาะลึก Engagement คอนเทนต์สุดโดนของธุรกิจธนาคารปี 2557

ในยุคที่ผู้บริโภคต้องเสพข้อมูล ข่าวสาร มหาศาลในแต่ละวันจาก Social Media ที่ตัวเองชื่นชอบและติดตามไว้ อีกทั้ง Facebook ปรับอัลกอริทึ่ม Timeline feed รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของ User มากขึ้น ทำให้แต่ละแบรนด์ต้องเร่งปรับกลยุทธ์ในเรื่องการทำ Content อย่างไรให้มีคุณภาพโดนใจ เพิ่มการรับรู้ และดึงดูดให้เกิดการปฎิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Continue reading “เจาะลึก Engagement คอนเทนต์สุดโดนของธุรกิจธนาคารปี 2557”

The Gayest Countries in The worldประเทศไทยขึ้นแท่น เกย์เยอะ มากที่สุด อันดับ 10 ของโลก

We can’t deny that Social Network is the opened space that everyone can show up their being, opinion, and standpoint especially third gender that be more  accepted by social. So these are the reasons why we proudly present you the information of Gay population in the (Facebook) world.

Zocial,inc. has collected static of the most gay countries ranking from all countries around the world. We use the “estimate reach” that Facebook offered as data to do this infographic ( Data as of 8 August 2014). Let’s show some highlight.

   ต้องยอมรับว่า Social Network เป็นโลกที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตน ความความคิดเห็น และมีจุดยืนที่ชัดเจนได้อย่างเปิดกว้าง วันนี้ทาง Zocial, inc. บริษัทรวบรวมข้อมูลและบริการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ ขอหยิบยกประเด็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าสนใจมาขยายภาพให้นักการตลาดดูข้อมูลเชิงลึกและนำไปประยุกต์ได้ กับกลุ่มที่มีความสนใจและความต้องการเฉพาะตัว คือกลุ่ม “เกย์” ที่มีการเปิดเผยตัวตนและสังคมเริ่มให้การยอมรับ มากขึ้น

Continue reading “The Gayest Countries in The worldประเทศไทยขึ้นแท่น เกย์เยอะ มากที่สุด อันดับ 10 ของโลก”