Smart Vehicle Management รถประเภทไหนต้องติด GPS

ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รถตู้ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ถือว่าเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการหลายส่วน ทั้งนี้ถ้าพูดถึงความจำเป็นและประโยชน์ในการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของยานพาหนะกลุ่มนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัย และคาดหวังว่าการลงทุนติดตั้งระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุลงได้ในอนาคต

 

 

สิ่งที่น่าจับตามองคือภาคธุรกิจผู้พัฒนาระบบติดตามยานพาหนะอัจฉริยะมาตรฐานของกรมขนส่งฯ ที่เร่งพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่สามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัด GPS ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบ Real time monitoring โดยมีความแม่นยำของพิกัดในระยะไม่เกิน 20 เมตร อีกทั้งยังสามารถรายงานความเร็วของรถได้ทุกๆ 1 นาที และการนำเครื่องบันทึกการขับขี่มาใช้เชื่อมระบบเข้ากับการแสดงตนของผู้ขับขี่ พร้อมเลขที่ใบอนุญาตของผู้ขับรถ รวมถึงการควบคุมชั่วโมงการทำงานของผู้ขับรถให้สามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับระบบติดตามยานพาหนะอัจฉริยะ ที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถเชื่อมต่อได้ทันที กับเครือข่ายที่ครอบคลุมด้วยพื้นที่บริการมากที่สุด ที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา ทำให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดการเชื่อมต่อ ในการส่งข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากระบบนี้

 

มีรายงานวิจัยมากมายพูดถึงประโยชน์ของการติดตั้งระบบควบคุมพฤติกรรมหรือความเร็วบนรถบรรทุก หรือ รถประจำทาง โดยมีรายงานวิจัยที่แสดงถึงการลดลงของอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 50-90% การปรับใช้เทคโนโลยี GPS เข้ามาควบคุมรถขนส่งสาธารณะและรถบรรทุกนั้น มีโอกาสที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเร็วและชั่วโมงการขับขี่ อันที่จริงแล้วในมุมผู้ประกอบการระดับกลางถึงใหญ่คงไม่ใช่เรื่องอะไรแปลกใหม่ ประเด็นคงตกอยู่ที่ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ต้องแบกรับต้นทุนเรื่องการติดตั้งระบบ อาจได้รับผลกระทบในเรื่องการลงทุนบ้างในระยะเริ่มต้น แต่ในภาพรวมของภาพธุรกิจและการบริหารประเทศ การประกาศนโยบายในครั้งนี้ก็สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและต้นทุนแฝงอื่นๆที่ตามมาจากการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน   
http://business.ais.co.th/th/home