Nielsen Zocial Listening Insurance Report เผยชัดผู้บริโภคพูดอะไรเกี่ยวกับ ‘ธุรกิจประกัน’ บนโลกออนไลน์?

Nielsen Zocial Listening Report คือการร่วมมือระดับประเทศที่ผู้นำด้านข้อมูลบนโลกออนไลน์อย่าง THOTH ZOCIAL และผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Nielsen ประกาศความร่วมมือจัดทำบทวิจัยเสียงของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ในเชิงที่ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยในครั้งแรกนี้เราเริ่มต้นจากกลุ่ม “ธุรกิจประกัน” ซึ่งวันนี้เราจะมาเผยข้อมูลบางส่วนของบทวิจัยชุดนี้กันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรครับ


001


002


เริ่มที่ข้อมูลด้านประชากรจะเห็นได้ว่ามีผู้คนบน Facebook ที่สนใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ธนาคารและประกันภัยกว่า 14 ล้านบัญชีซึ่งถึงว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆ และจากการคำนวณของเรา คอนเทนต์ของแบรนด์ในกลุ่มนี้ได้รับค่าปฏิสัมพันธ์รวมกันมากถึง 9.3 ล้านครั้ง ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลในธุรกิจประกันไม่ได้เป็นแค่เชิงปริมาณ แต่มีความน่าสนใจพอที่ทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ ต่างๆ ของแบรนด์


003


004


ต่อมาในเรื่องช่องทางจะพบว่า ช่องทางที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องประกันจะอยู่บน Facebook เป็นหลัก รองลงมาคือ Twitter และเว็บบอร์ดต่างๆ ในจุดนี้แสดงให้เห็นถึงช่องทางที่ควรให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์และการเข้าหาผู้บริโภค หรือการวางงบการตลาดของบริษัท เพื่อไม่ให้ทุ่มไปกับช่องทางที่อาจไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่คาดหวัง

โดยหากดูให้ลึกเข้าไปถึงระดับหัวเรื่องประกันที่ผู้บริโภคมักคุยกันบนโลกออนไลน์ พบว่าเรื่องของการตลาดนำมาเป็นอันดับหนึ่ง และตามด้วย ความต้องการซื้อ, การติดต่อผู้ให้บริการ, การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และข้อมูลจากตัวแทน ตามลำดับ ในบทวิจัยฉบับนี้จะอธิบายลึกในแต่ละหัวข้อที่เกริ่นมาข้างต้นเพื่อที่แบรนด์จะได้นำไปวิเคราะห์แผนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


005


006


จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้นจะเป็นการดูภาพรวมกว้างๆ ของทุกช่องทาง แต่หากอยากรู้เจาะลึกลงไปแต่ละช่องทาง ในบทวิจัยนี้ก็มีให้เช่นกัน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็จะทำให้ทราบได้คร่าวๆว่าการทำการตลาดในแต่ละช่องทางที่ได้ลงทุนไปนั้น ได้ผลตอบรับและมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน


007


ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ในบทวิจัยฉบับเต็มจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital Insurance Journey ที่จะแสดงให้เห็นถึงทุกขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องบนโลกออนไลน์ รวมถึงเจาะลึกสัดส่วน Share of voice, Share of platform, Share of brand นอกจากนี้ยังมีข้อมูลวิเคราะห์ลึกถึง Engagement และ Sentiment ต่างๆ ที่มีต่อแบรนด์ซึ่งเป็นขุมข้อมูลล้ำค่าที่ไม่มีใครสามารถให้คุณได้อย่างแน่นอน

ประโยชน์ทางธุรกิจที่รายงาน Nielsen Zocial Listening มอบให้

  • Social media strategy: การใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนหรือปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดบน Social Media จากข้อมูลว่า เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย (จำแนกแบรนด์) ถูกพูดถึงที่ Platform ไหนบนโลกออนไลน์ โดยใคร เรื่องอะไร และถูกพูดถึงอย่างไร  

 

  • Competitor intelligence: มองเห็นภาพรวมว่าแบรนด์ของเราและแบรนด์คู่แข่งถูกพูดถึงอย่างไร และที่ไหนบนโลกออนไลน์ และสามารถวิเคราะห์จุดยืนของคู่แข่งบนโลกออนไลน์

 

  • Brand reputation: ผู้ให้บริการสามารถใช้รายงานในการวิเคราะห์การตอบสนองและความรู้สึกของลูกค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ซึ่งลูกค้าใช้เป็นที่สนทนา และทำการป้องกันหรือแก้ไขหากพบการตอบสนองเชิงลบจากลูกค้า

 

  • Product development: โอกาสในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ หรือพัฒนาการให้บริการ, ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วจากความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจบทวิจัย Nielsen Zocial Listening สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Tel: 02 274 1299, Fax: 02 274 1298, E-Mail: marketing@thothzocial.com


Layout