Strong โซเชียลมีเดีย “ธนาคาร” ไหน แข็งแกร่งที่สุดในปี 2558

          พบกันอีกครั้งกับการจัดอันดับ Facebook Page ในหมวดหมู่ธนาคาร สรุปความเคลื่อนไหวตลอดปี 2558 โดย THOTH ZOCIAL เหตุผลที่เราเลือกจัดอันดับในหมวดหมู่นี้เพราะว่ามี ประชากรบน Facebook สูงถึง 5,550,000 คนที่ระบุว่าตนเองสนใจเกี่ยวกับเรื่องธนาคารหรือกด Like เพจเกี่ยวกับธนาคารซึ่งแบ่งเป็น Investment Banking, Retail Banking และ Online Banking….ถ้าอยากรู้เรื่องราวของอุตสาหกรรมนี้แบบ Insight เชิญติดตามต่อด้านล่างได้เลย


Infographic_banking_2015_1


จำนวนผู้สนใจเรื่องราวหรือกดไลค์เพจเกี่ยวกับธนาคาร โดยแบ่งช่วงตามอายุดังนี้

 • อายุ 13-17 ปี : 260,000 คน
 • อายุ 18-24 ปี : 1,200,000 คน
 • อายุ 25-34 ปี : 2,200,000 คน
 • อายุ 35-44 ปี : 1,200,000 คน
 • อายุ 45-54 ปี : 470,000 คน
 • อายุ 55-65+ ปี : 220,000 คน

 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อายุช่วง 18 ปี จนไปถึง 44 ปี มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องธนาคารเป็นจำนวนมากแต่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ในช่วง 25-34 ปี ซึ่งก็คือช่วงวัยทำงานนั่นเอง ซึ่งไม่แปลกเพราะเป็นวัยที่เริ่มต้องมีเรื่องเงินๆทองๆมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำ, บัตรเครดิต, กู้ยืม รวมไปถึงกองทุนต่างๆ จึงเรียกได้ว่า Target group หลักๆบนโลกออนไลน์ของอุตสาหกรรมนี้ก็คือช่วงวัยกลางคนที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 34 ปีนั้นเอง


Infographic_banking_2015_2


10 อันดับแรกธนาคารที่มีผู้ติดตามบน Social Media มากที่สุด
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559)

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์  
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 3. ธนาคารกรุงไทย 
 4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 5. ธนาคารออมสิน
 6. ธนาคารกรุงเทพ 
 7. ธนาคารกสิกรไทย 
 8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 9. ธนาคารยูโอบี
 10. ธนาคารทหารไทย 

 

ถึงแม้ว่าแบรนด์ต่างๆเลือกที่จะใช้ Facebook เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร แต่ในประเทศไทยยังมี Social Media อีกหลายตัวที่คนไทยนิยมใช้และแบรนด์เองก็สามารถหยิบใช้ช่องทางเหล่านั้นในการสื่อสารได้เช่นกัน


Infographic_banking_2015_3_1


Engagement ภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม ‘ธนาคาร’ บน Facebook Page ตลอดทั้งปี 2558
*จาก Facebook Page ทั้งหมด 13 ธนาคาร (ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2015)

 • โพสต์รวมกันทั้งหมด 13,086 ครั้ง
 • ค่าปฏิสัมพันธ์(Like, Comment, Share) ทั้งหมด 23,391,022 ครั้ง
 • ค่าเฉลี่ยการปฏิสัมพันธ์ต่อ 1 โพสต์ : 1,787 ครั้ง

 

ข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลการโพสต์รวมกันทั้งหมดจาก Facebook Page หลักของทั้ง 13 ธนาคารตลอดปี 2558 นั้นเอง หากจะเจาะลึกลงไปถึงแต่ละเจ้า เรามีตัวอย่างข้อมูลของ 10 ธนาคาร ที่มี Engagement สูงที่สุดตามตารางด้านล่างเลย


Infographic_banking_2015_4


10 อันดับแรก Facebook Page ธนาคารสุด Strong ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากทีสุดในปี 2558
(ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2015)

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคอนเทนต์ที่แบรนด์โพสต์ไปในแต่ละวัน ว่ามีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยมากน้อยขนาดไหน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของโพสต์ทั้งหมดโดยที่ไม่แยกระหว่าง Organic โพสต์ และโพสต์ที่ซื้อ Advertising โดยการวัดประสิทธิภาพของคอนเทนต์ มีปัจจัยหลักๆอยู่ที่”จำนวนการโพสต์” และ “จำนวนค่าปฏิสัมพันธ์” หากเรานำตัวเลขทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยปฏิสัมพันธ์ต่อ 1 โพสต์จะได้ข้อมูลดังนี้


Infographic_banking_2015_5_1


 

ธนาคารที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิสัมพันธ์ต่อโพสต์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ : ค่าเฉลียการปฏิสัมพันธ์ต่อโพสต์ : 5,638 ครั้ง
2. ธนาคารกรุงไทย : ค่าเฉลียการปฏิสัมพันธ์ต่อโพสต์ : 4,593 ครั้ง
3. ธนาคารกสิกรไทย : ค่าเฉลียการปฏิสัมพันธ์ต่อโพสต์ : 4,126 ครั้ง
4. ธนาคารทหารไทย : ค่าเฉลียการปฏิสัมพันธ์ต่อโพสต์ : 3,616 ครั้ง
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : ค่าเฉลียการปฏิสัมพันธ์ต่อโพสต์ : 1,959 ครั้ง

 

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าค่าเฉลี่ยปฏิสัมพันธ์ต่อ 1 โพสต์ของทั้งอุสาหกรรมธนาคารนั้นอยู่ที่ 1,809 ครั้ง มีเพียงแค่ 5 ธนาคารที่มีค่าเฉลี่ยปฏิสัมพันธ์ต่อโพสต์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้นคือ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา แสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์ของธนาคารเหล่านี้มีคุณภาพและมีคนที่คอยติดตามอยู่เสมอ

 

ซึ่งเทคนิคการทำคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการใช้ Insight ของกลุ่มผู้บริโภคมาทำ ซึ่งนอกจากจะได้คอนเทนต์ที่มีประสิทธิแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้บริโภครักในแบรนด์เรามากขึ้นได้อีกด้วย
ที่ THOTH ZOCIAL เราให้บริการในด้านของ Social Media Insight ในด้านของเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้หาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกและบริการข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (Online Research) หากใครสนใจข้อมูล Insight แบบนี้ในธุรกิจของคุณหรือทดลองใช้เครื่องมือแบบฟรีๆ สามารถขอทดลองใช้ Demo ได้ที่ contact@thothzocial.com


Infographic_banking_2015_rv_02